Avisering om prisjustering 1 Februari 2019

Bäste Kund!Vi kommer per den 1 februari 2019 att justera våra priser mellan 2-7 % beroende på prisjusteringar som vi fått från våra fabriker och leverantörer. Orsaken till prisjusteringarna är främst den försvagade Svenska kronan mot dollarn och euron samt ökade råvarukostnader, energi och transportkostnader.SMB har under de senast 4 åren inte justerat några av våra priser och har hela tiden arbetat med att minimera våra kostnadsökningar och pressa våra leverantörer att hålla priserna genom vår inköpskraft. Men efter 4 år utan prishöjningar är vi tvungna att justera upp priserna minimalt då vi inte kan absorbera de kostnadsökningar vi drabbats av. Räknat mot våra branschkollegor som gjort prishöjningar på ca 6% de senaste 4 åren så ligger vi i snitt ca 24% lägre i pris. Något som vi vet uppskattas av våra kunder.De nya priserna kommer att gälla från och med 1 februari 2019. Har du några frågor tveka inte att kontakta din säljare. Eller vår kundtjänst på 08-834004.