Diversey Höjer Priserna med 4,8%

Diversey höjer sina priser med 4,8% per 1 september 2018.

Anledningen till prisjusteringen är enligt Diversey ökade kostnader på grund av den svaga svenska kronan mot Euron (se bifogat brev).

För kunder som vill veta mer om hur vi kan effektivisera era inköp och hjälpa till att hålla kemikaliekostnaderna nere är ni varmt välkomna att kontakta någon av våra säljare så kan vi hjälpa er med det.