Förenklad fakturahantering med PDF-faktura!

Spara Papper, spara träd, rädda planeten!

Som ett steg i arbetet med att reducera miljöpåverkan erbjuder SMB dig möjligheten att ta emot din faktura i PDF-format via e-post.

Med vår PDF-faktura slipper du pappershanteringen. Det blir dessutom enklare att söka igenom inkomna fakturor då du kan arkivera dem elektroniskt. Det resulterar i säkrare och mindre utrymmeskrävande arkivering. Meddela oss till vilken mailadress du vill få fakturorna till så ordnar vi resten! Skicka dina uppgifter till: orde[email protected] så aktiverar vi detta redan idag!

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med en mer effektiv och miljövänlig process.

//SMB CREW