Julhälsning från SMB

GOD JUL! I ÅR FÅR DU INGENTING AV OSS.

Samtidigt får fler barn på flykt en trygg barndom och en bra framtid. Julen 2016 stödjer vi Rädda Barnen – Det är vår julklapp till dig.

Vad gör Rädda Barnen?
Rädda Barnen arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. De kämpar för att alla barn ska få en trygg och hälsosam uppväxt, att de ska kunna göra sina röster hörda och därmed få inflytande över sin situation. Inget barn ska utsättas för våld, övergrepp eller diskriminering. Rädda Barnen arbetar både i Sverige och internationellt. I Sverige bidrar  medlemmar i de lokala verksamheterna med allt från läxläsning och insamling till lokalt styrelsearbete och politisk påverkan. Ute i världen arbetar Rädda Barnen med långsiktiga program för att utsatta barn ska få en bättre framtid. I katastrof- och krigssituationer går man in med akuta livräddande insatser, samtidigt som man även där arbetar långsiktigt. Vill du veta mer eller bidra till

Varför Rädda Barnen?
Det finns över 2 miljarder barn i världen. Livsvillkoren för dessa barn skiljer sig markant åt. Utsatta barn finns såväl i de fattigaste länderna i världen som i länder som på många sätt är trygga och bra att växa upp i. I Sverige lever till exempel ett skrämmande stort antal barn i fattigdom. Under de senaste åren har många förändringar till det bättre skett, förändringar som vi har varit med och bidragit till. Till exempel har dödligheten bland barn under fem år minskat och antalet barn som går i skolan har ökat. Men mycket återstår, och Rädda Barnen fortsätter kampen för att barn runt om i världen och här hemma i Sverige ska få sina rättigheter tillgodosedda.

banner 470x150

Dela produkterna i din varukorg