Prisjustering på Hygienpapper

Essity och Metsä Priser

För lite mer än ett år sedan bröt Coronapandemin ut och den har  slagit hårt mot världshandeln.

Den globala osäkerheten och oron har fortsatt under 2021 och ser ut att fortsätta in på 2022. Vi har sett nästan alla kostnadsfaktorer i tillverkningsprocessen av hygienpapper fortsätta att öka snabbt och driva förändringar i prisutvecklingen. Minskad tillgång på papper är ett faktum där den lägre tillgången driver förändringarna i kostnaderna tillsammans med ökade energi, produktion och fraktkostnader. Alla producenter har höjt sina priser under 2021, några har höjt priserna mer än en gång och höjer åter igen i början av 2022. 

Katrin (Metsä) har höjt priserna med 7 % 1 September. Och höjer sina priser åter igen med 8 % den 1 januari 2022.
Tork (Essity) har höjt priserna med 8 % 1 Oktober. Och höjer sina priser åter igen med 7 % 1 januari 2022.
Abena har höjt priserna med 5 – 17 % 1 juni 2021. Och höjer sina priser åter igen med 5 % – 15% 1 Januari 2022.
Duo höjer sina priser för första gången med 7 % 1 januari 2022.

Vi kommer att höja priserna till samtliga kunder i Skandinavien och hoppas på Er förståelse.

Dela produkterna i din varukorg