SCA (Tork, ESSITY) höjer priserna med upp till 4,4%

Essity aviserar härmed en prisöversyn som kommer att innebära en europeisk prisjustering med upp till 4,4 % gällande från och med 1 januari 2018.

Anledningen till prisjusteringen är enligt företaget de ökande kostnaderna för råvaror under 2017. Kostnader som förväntas fortsätta öka också under 2018.

De största kostnadsökningarna återfinns på returmassa och energi enligt SCA. Inom affärsområdet Professional Hygiene, där de högre varukostnaderna satt sina spår, förhandlar bolaget med sina kunder om prishöjningar från och med årsskiftet.