Serviceanmälan städmaskin

Här kan du enkelt boka tid för service eller reparation av din städmaskin.

Vad är det för fel på din städmaskin?

Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Startar sugmotorn?
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Doserar maskinen ut rent vatten? (om inte så kan det upplevas som att maskinen suger dåligt).
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Är sugbladen hela och rena?
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Är sugskrapan rengjord?
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Är det hål eller stopp i sugslangen?
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Sitter locket till smutstanken ordentligt fast och på plats? (om inte så drar det tjuvluft)
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Sitter nätkabeln kvar i väggen? (gäller inbyggd laddare)
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Sitter laddhandsken från laddaren kvar i maskinen? (gäller extern laddare)
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Är batteriet färdigladdat? (grönt ljus eller färdigladdat tecken på display)
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Är nödstoppet intryckt?
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Startar laddaren? (om inte, kontrollera så att det finns ström i vägguttaget med exempelvis en dammsugare)
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Är maskinen fulladdat? (grönt ljus eller färdigladdat tecken på display)
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Har maskinen stått på laddning när den inte används?
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Är det ström i vägguttaget dygnet runt? (vissa arbetsplatser stänger av strömmen under natten)
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Sitter det en timer på vägguttaget där maskinen laddas?
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Är renvattnet filtret ordentligt rengjort?
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Finns det tillräckligt med vatten i renvattentanken?
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Är vattendoseringen tillräckligt öppen? (på äldre maskiner är det manuellt reglage, på nyare maskiner ökas doseringen via knappsats på display)
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Företagsnamn
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Kontaktnamn
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
E-postadress
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Mobilnummer
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Arbetsplats där maskinen står
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Adress där maskinen står
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Maskin märke
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Modell
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Serienummer
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Ladda upp bild
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Namn
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!
Telefonnummer
Fältet är obligatoriskt!
Fältet är obligatoriskt!