SRY kursen som gör dig till ett städproffs! Start 16 september!

Dags för höstens första SRY kurs! Utbildningen för alla som arbetar inom städyrket och som vill skaffa sig kunskaper inom professionell städservice.

Professionellt utförd städservice kräver goda kunskaper inom såväl städteknik som att kunna ge service till kunden. Ett företag som valt att gå SRY kursen hos SMB och presenterar sig med certifieringen SRY Yrkesbevis på upphandlingar visar med detta att de kan tillhandahålla personal som har certifierad utbildning och som klarar hålla de krav som ställs på arbeten inom lokalvård. Detta ökar oftast chanserna markant för det sökande företaget att vinna arbetsuppdraget!

Utbildningen genomförs med SRYs utbildningsmaterial och av SRY godkända handledare i våra nya utbildningslokaler i Solna. Deltagaren genomgår ett teoretiskt och ett praktiskt  kunskapstest och efter godkänd utbildning får deltagaren ett yrkesbevis certifikat som visar att den uppfyller de krav som ställs inom professionell lokalvård. Då SRY-provet genomförs på datorer krävs grundläggande datakunskaper. Testresultatet inklusive elevomdömen skickas till OCN/Almega för bedömning av elevens presentation samt elevens resultat.

Nästa kurs startar den 16 September.

Begränsat antal platser!
Skicka in din anmälan till: [email protected]