Integritetspolicy

SMB värnar om våra kunders personliga integritet och strävar efter att alltid skydda kundernas personuppgifter på bästa sätt. SMB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Denna policy hjälper dig som kund att förstå vilken slags information som SMB samlar in, vad den används till och hur vi på annat sätt behandlar din information samt vilka rättigheter du har. SMB är personuppgiftsansvarig, kontaktinformation framgår nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter behandlas av SMB för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund och för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag. De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du som kund har lämnat till oss i samband med att du blir registrerad som kund, dvs företagsnamn, organisationsnummer/personnummer, adress, telefonnummer, e-post och kontaktperson.

Vad används personuppgifterna till? Vilken är den legala grunden för behandlingen? Hur länge sparas personuppgifterna?

  1. För att hantera offerter, beställningar, köp och returer/reklamationer
  2. För att hantera och ombesörja leverans av beställda produkter
  3. För att hantera fakturering, returer/reklamationer och administration
  4. För att hantera kontantorder i våra butiker
  5. För att marknadsföra våra produkter med hjälp av kataloger, kundtidningar, kampanjer och erbjudanden. Kommunikationskanalerna är post, e-post och sms. Personuppgifter kan också användas för utskick i samband med aktiviteter i våra butiker
  6. För att kunna göra uppföljning, kundanalyser och ta fram statistik
  7. För att kunna administrera kundlogin till vår webshop
  8. För annan kommunikation via vår kundsupport, tex för att besvara frågor, avhjälpa fel, hantera reklamationer och ge leveransinformation
  9. För att kunna genomföra kundundersökningar

Legal grund för hanteringen: SMB hanterar personuppgifterna med stöd av rättslig grund/fullgörande av avtal när vi hanterar order, tillhandahåller beställda produkter, kontakt via kundsupporten, kundlogin till webshopen och analyser. Rättsligt krav för hantering av fakturering. Med stöd av berättigat intresse hanterar vi personuppgifter för direktmarknadsföring av de produkter som vi tror ni kan vara intresserade av. Med stöd av berättigat intresse genomför vi kundundersökningar för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

Lagringstid: Personuppgifterna registreras i vårt kundregister och sparas så länge du är kund hos oss. I vissa fall kan uppgifterna sparas längre tid på grund av lagstiftning som vi måste uppfylla. Kundansökan sparas i tre månader.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

SMB kan komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer som tillhandahåller IT-tjänster, distributions- och speditionstjänster, kommunikationstjänster m.fl.

Dina rättigheter

Rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig

Du har rätt att få registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som kund som vi har registrerat. Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig, bifoga även en kopia av id-handling av ägare eller person i ledande befattning på företaget. Därmed vet vi att det är en behörig person som önskar detta utdrag. Begäran skickar du till adressen nedan, märk kuvertet “Registerutdrag personuppgifter”.

Rätt att får data rättad eller raderad

SMB ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Om du upptäcker felaktiga data om dig som kund har du rätt att begära att detta rättas eller kompletteras. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade. Om SMB behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.

Rätt att invända mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse 

SMB behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring vilket stödjer sig på berättigat intresse. Du har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om dig för sådan marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från SMB till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Avböja elektronisk direktmarknadsföring

SMB kan komma att använda din e-postadress och/eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte önskar direktmarknadsföring via dessa kanaler är du välkommen att begära att framtida utskick stoppas. Följ i sådana fall den länk som finns längst ned i utskicket så vi kan införa en reklamspärr för den kommunikationskanalen.

Cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din enhet och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan. Svensk lag (lagen om elektronisk kommunikation, 2003:389) kräver att vi informerar om vilka cookies som används samt deras syfte.

Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas temporär cookie (session cookie) och den andra kallas permanent cookie. En temporär cookie skickas till din enhet för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. Denna typ av cookie lagras inte på din enhet, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot på din enhet och gör till exempel så att en webbsida kan känna igen din enhets IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. SMB använder sig av båda dessa cookies på vår webbplats.

SMB Städ Materiel Bolaget AB
Ursviksvägen 129
174 46 Sundbyberg
E-post: order@smb.se