Våra utmärkelser

veckans affarer arets superforetag

ÅRETS SUPERFÖRETAG

VECKANS AFFÄRER

Veckans Affärer utser varje år Sveriges superföretag. En utmärkelse som 2015 endast gick till 442 företag av landets totalt 350 000 aktiebolag. SMB har fått utmärkelsen fyra år i rad!

För att kvalificera sig som ett Superföretag måste ett antal kriterier mötas. Det går alltså inte att nominera sitt företag. Att över huvud taget komma in på listan är få förunnat. Urvalet baseras på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer under de senaste fyra åren. Modellen som används tar hänsyn till och väger samman de enskilda bolagens Tillväxt, Vinst, Avkastning, Effektivitet, Kapitalstruktur och Finansiering.

” För att nå status som superföretag räcker det inte att bara vara bra i en gren, företaget måste behärska mångkampens alla inslag. Karakteristiskt för superföretagen är att de har en långsiktig försäljningstillväxt och uthållig lönsamhet, är strategiskt skickliga med finansieringen och samtidigt effektiva i hushållningen av resurserna. ”

EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR FINALIST

REGION STOCKHOLM

Framgångsrika entreprenörer stimulerar ekonomisk tillväxt över hela världen. EY arrangerar årligen utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year i drygt 60 länder. Syftet är att synliggöra entreprenörer och öka intresset för entreprenörskap. Utmärkelsen ska även inspirera morgondagens entreprenörer.

Entreprenörerna granskas utifrån sex kriterier: Entreprenörsanda, Ekonomisk utveckling, Strategisk inriktning, Inverkan på omvärlden, Innovation, samt Personlig integritet och inflytande

”Grattis! Du har blivit nominerad och utvald till finalist för utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year i Region Stockholm. Entrepreneur Of The Year är ett av världens met prestigefulla utmärkelser för entreprenörer och delas ut i 60 Länder. Utmärkelsen har skapats för att hylla entreprenörer som förverkligar drömmar och bygger upp framgångsrika företag. Vi tycker att de är stora inspirationskällor för såväl dagens företagare som morgondagens entreprenörer.”

EY Entrepreneur of the year
Årets Företagare i Solna

ÅRETS FÖRETAGARE I SOLNA

Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare. Företagaren ska bland annat uppfylla följande kriterier: Ledare & förebild, Kreativitet & Innovation, samt Lönsamhet & Tillväxt.

”En motiverande, drivande och stöttande ledare med framgångsrikt koncept som lyfter sitt företag mot stark lönsamhet och tillväxt. Hans ledarskap fokuserar på en bred etnisk mångfald bestående av ett ungt team som varit en framgångsfaktor för affärerna. Miljöaspekten är en viktig parameter gällande produkter, kunder och medarbetare. Årets företagare arbetar strategiskt både för en lönsam utveckling för sitt eget företag samtidigt som han möjliggör för andra småföretag att växa. Vi är stolta över att ha detta tillväxtföretag här i Solna. Årets företag är SMB Städ Materiel Bolaget AB.”

KONUNGENS STIFTELSE UNGT LEDARSKAP

NOMINERAD

Stipendiet Kompassrosen ska gå till unga människor som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap. De ska således både ha levt upp till andemeningen i de kriterier stipendiekommittén fastställt och ha en tydlig plan för stipendiets användande för utbildning i värdebaserat ledarskap.

” En fantastisk motiverande drivande och stöttande ledare med framgångsrikt koncept som lyfter sitt företag mot stark lönsamhet och tillväxt. Hans ledarskap fokuserar på bred etnisk mångfald bestående av ett ungt team som varit en framgångsfaktor för affärerna. Han har hjälpt många unga nyföretagare omkring sig att växa samtidigt som han bidragit till ungdomsidrotten i sin kommun. ”

konungens stiftelse ungt ledarskap
AAA Högsta Kreditvärdighet

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET: AAA

SMB är ett av få svenska aktiebolag som har AAA-rating, den högsta kreditrating som är möjlig. Färre än 4% av alla svenska bolag klarar detta. För att kunna tilldelas AAA krävs att man funnits i minst 10 år, omsätter minst 2 miljoner kronor och att man presterar avsevärt mycket bättre än branschens genomsnitt. Förutom det finns det ungefär 2000 olika parametrar som Soliditet tittar på innan de tilldelar den högsta kreditvärderingen. Soliditet granskar trippel-A-företagen löpande och säkerställer att de följer samtliga krav.

” Det faktum att SMB har det högsta kreditvärderingsbetyget är en trygghet för våra kunder. Just trygghet, ärlighet och säkerhet är tre av de viktigaste ledorden som genomsyrar hela SMB:s organisation. Därför ser vi trippel-A-betyget från Soliditet som en bekräftelse på att vårt arbete gett resultat. ”