SMB Städgross sätter upp ambitiösa mål för hållbarhet

Att ständigt söka nya vägar till innovation och förbättring av städbranschen är något som genomsyrar hela vårt produktsortiment och vårt sätt att tänka. 

UPPDRAG

Producera och distribuera hållbara rengörings- och hygienlösningar för städ, facility management, kommersiella, industriella, livsmedel, utbildning och hälso- och sjukvårdssektorer.

Vår strategi för en hållbar framtid bygger på tre pelare:

En hållbar utveckling och etiska frågeställningar som innefattar både människans relationer till naturen och relationer människor emellan sitter i vårt DNA. Våra etiska principer är lika för alla människor om hur vi bör förhålla oss till varandra och naturen. Ärlighet, mod, lojalitet, tolerans, flit, generositet, vänlighet, medkänsla och pålitlighet är några av våra ledord. 

Innovation har aldrig varit viktigare. Och det är bråttom. Hela samhället behöver mobilisera för en hållbar utveckling. Vårt fokus ligger på att ta fram produkter gjorda av återvunnet material, av fossilfri råvara, uppfyller fastställda miljökrav och är miljömärkta.

Resurseffektivitet är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete, både för att hushålla med jordens resurser, men också för att vara kostnadseffektiv. Vår affärsmodell bygger på en hållbar och effektiv värdekedja. Vi sätter mål och följer kontinuerligt vår resursanvändning med hjälp av resursledningssystemet

Vi gör allt vi kan för att använda mer hållbar energi. Därför har vi ställt om till hållbara energikällor och idag drivs våra produktionsanläggningar i Europa av 100 % förnyelsebar energi för att ge våra produkter en så ren start som möjligt.

Vi tar vårt sociala ansvar på allvar och engagerar oss i många olika initiativ som främjar bra arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Vi arbetar ständigt med att förnya våra produkter och produktionsmetoder. Det är väldigt viktigt för oss att våra produktionsanläggningar är ansvarsfulla och hållbara

För att bevara och förbättra den biologiska mångfalden har vi ett ständigt fokus på att använda hållbara material för både produkter och förpackningar. Vårt sortiment innehåller ett stort antal Svanenmärkta produkter. 

Så arbetar vi med hållbarhet

SMB bygger på ett åtagande att driva en positiv förändring för naturen, samhället och våra anställda. För oss betyder hållbarhet och CSR ett tydligt fokus på hög kvalitet, vårt delade sociala ansvar och vår miljö.

01 ingen fattigdom
02 ingen hunger
03 god halsa och valbefinnande
04 god utbildning 1024x1024 1
05 jamstalldhet
06 rent vatten och sanitet for alla
07 hallbar energi for alla
08 anstandiga arbetsvillkor och ekonomisk
09 hallbar industri innovationer och infrastruktur
10 minskad ojamnlikhet
11 hallbara stader och samhallen
12 hallbar konsumtion och produktion
13 bekampa klimatforandringarna 1
14 hav och marina resurser 1024x1024 1
15 ekosystem 1024x1024 1
16 fredliga samhallen 1024x1024 1
mal 17 genomforande globalt partnerskap
global goals logo

Vi tar ett helhetsgrepp om hållbarhet

Hållbarhet är inget nytt för oss. I över 20 år har vi arbetat målmedvetet för att forma en bättre framtid. Det är vår högsta prioritet, vilket också innebär att vi värdesätter ansvar i alla samarbeten inom hela vår organisation.

Genom ett samarbete med SMB säkerställer du ett hållbart partnerskap. Vi har utvecklat ett unikt analysverktyg så att vi tillsammans kan hitta rätt produkter och lösningar som passar dina behov.

Vi vill bevisa att det är möjligt att påverka vår försörjningskedja i positiv riktning utan att äventyra miljön, kvaliteten eller vårt sociala ansvar.

+560

100% hållbara produkter i sortimentet

+180m

Total Omsättning

99%

Total kundretention

97/100

NMI

Hållbar städning

Som tillverkare av rengöringsprodukter verkar vi för en långsiktig, hållbar och miljöriktig produktion. Vi satsar stora resurser på expertis, kompetens och råvaror, för hur rengöringsprodukter utvecklas för att inte skada ytor, miljö eller människa. Varje år gör vi stora investeringar, för att miljömärka och redovisa produkter hos miljö- och myndighetsorgan, för allas vår trygghet.

Våra hållbarhetspelare

Duo

Läs mer

Ciroc

Läs mer

Clean Tech Machines

Läs mer

Miljövinstkalkylatorn

Läs mer