SMB ❤ SVANEN

Nu är våra Microdukar och Micromoppar miljömärkta med Svanen!

Vi intensifierar vårt miljöarbete och lanserar nu ett miljömärkt microfibersystem inom professionell lokalvård. Tillsammans med Ciroc förstärker vi vår vision genom att förtydliga vår roll som leverantör av professionella städprodukter till rätt pris direkt, nu och i framtiden. Som ett resultat av vårt visionsarbete, kan vi nu erbjuda er ett komplett Svanenmärkt koncept för lokalvård.

Miljömärket Svanen tillsammans med EU Ecolabel är det mest kända i Sverige och intresset för Svanenmärkta städprodukter ökar stadigt. SMB’s nya sortiment för professionell städning uppfyller alla de hårda miljö-, hälso och klimatkrav som Svanenmärkning kräver. I vårt nya Svanenmärkta sortiment finns till exempel flera microfiberdukar, ultramicrofiberdukar, microfibermoppar och ännu fler micromoppar.

Vidare har vi utökat vårt redan breda kemsortiment med ytterligare Svensktillverkade Svanenmärkta produkter. Medan de flesta kemikalieproducenter producerar sina produkter i europeiska lågprisländer har vi fokuserat på att lägga vår tillverkning i Sverige och skandinaviska fabriker, dels för att få bättre kontroll på produkten och dels för att minimera fraktavstånden och utsläppen. Dessutom anser vi att den bästa kvaliteten på råvaran finns i Skandinavien. Vi kommer att fortsätta ställa hårda krav på våra egna fabriker när det gäller just tillverkningsprocessen och råvaran. SMB är inte bara ett produktföretag utan i allra högsta grad ett kunskapsföretag som erbjuder rådgivning, utbildning och praktisk support kring produkter och dosering, vilket hjälper kunderna att minska produkternas miljöpåverkan.

Hur påverkar Svanenmärkning våra priser?

Man skulle kunna tro att det blir dyrare nu. Men tvärtom så har vi tack vare lojala kunder och en allt mer breddad kundbas ökat våra produktionsvolymer som resulterat i att vi under 2016 sänkt alla våra priser med snitt 20%. Ett exempel är vår storsäljare Pro Microfiberduk som har måtten 37×28 cm. Produkten kostade tidigare 5:- numera kostar den 4:- vilket är en sänkning med 20%.

Vi hoppas och vet att fler företag kan dra sitt strå till stacken och minimera miljöutsläppen och på så sätt arbeta för en ständigt bättre miljö.
Välkommen att handla miljövänligt från SMB. Vi jobbar för er, PÅ RIKTIGT!

// SMB CREW

Dela produkterna i din varukorg