Prishöjningar på papper i höst

Toalettpapper

Gas och el priserna har under augusti fortsatt öka till nya extremt höga nivåer.

Essity och Metsä har båda kommunicerat ut kraftiga prishöjningar och energipåslag. Man har även meddelat att om kostnaderna fortsätter öka kan ytterligare tillägg komma att genomföras.

I spåren av denna kris har vi fått nya prisaviseringar från våra leverantörer. Vi i vår tur justerar våra priser med motsvarande procentökning den 1 oktober.

I utmanande tider är det extra viktigt att tänka smart. SMB hjälper din verksamhet att sänka era inköpskostnader och uppnå bättre likviditet! Kontakta oss så kan vi dela med oss våra konkreta tips på hur din verksamhet framgångsrikt kan sänka kostnader utan avkall på varken kvalité eller resultat.  SMB har verktyg för att göra noggranna analyser av er verksamhet, inköpskanaler, transportkostnader och produktsortiment. Vi hittar både kort- och långsiktiga metoder för att spara på kostnaderna i en krävande tid.

 

Prishöjningarna från de stora producenterna träder i kraft 1 oktober.

  • Essity: 20%
  • Metsä Katrin: Basic 20%, Classic +15%, Plus + 11%, Övriga produkter: + 10%
  • Duo: 17%
  • Abena 14,5%

SMB bevakar prisutvecklingen noggrant och när priserna sjunker från tillverkarna, kommer vi naturligtvis justera ner priserna på samma sätt.

 

Essity Prisavisering 2022-10-01 Katrin Prisavisering 2022-10-01